09/05/2014

LED Mobile Apps werkt samen met Westkans om kustgemeenten te ontsluiten

De vzw Westkans, het West-Vlaams Bureau voor Gelijke Kansen en Toegankelijkheid, heeft aan het LED (Laagdrempelig Expertise- en Dienstverleningscentrum) ‘Mobile Applications’ van de Erasmushogeschool Brussel gevraagd om een app te ontwikkelen die helpt om de toegankelijkheidsinformatie over de Kust voor gebruikers en doorverwijzers te verspreiden.

Per kustgemeente werd alvast een inventaris en een herkenbaar webformat uitgewerkt met objectieve toegankelijkheidsinfo, zoals toegankelijke restaurants, cafés en verblijven, aangepast openbaar sanitair, recreatie en musea, voorbehouden parkeerplaatsen, enz. Inmiddels wordt dit format door alle kustgemeenten en door Westtoer (www.dekust.be) gebruikt. De Westkans vzw stelde onder andere voor aan alle kustgemeenten om te werken met eenzelfde herkenbaar rolstoellogo op de voorpagina van de website. Nu wordt er dus eerstdaags een app aan toegevoegd.