Evaluatie stageplaats

Binnen de opleiding vormt de stage een belangrijk opleidingsonderdeel. Het belang van een goede stageplaats mag hierbij niet onderschat worden. Naar goede gewoonte verspreiden we jaarlijks onze lijst van stageplaatsen van het vorig academiejaar naar onze tweedejaarsstudenten. Graag hadden we jullie feedback over deze stageplaatsen ook aan hen meegegeven. Het is een heel korte bevraging (5'), waar jullie medestudenten jullie zeker en vast heel dankbaar voor zullen zijn.

Begeleiding stagebedrijf

Hieronder worden een aantal stellingen weergegeven betreffende stageplaats en de begeleiding aldaar en niet de begeleiding vanuit de school. Kan u aangeven in welke mate u het eens bent met deze stellingen, de volledige stageperiode in acht nemend.

Geef je mening over volgende stellingen.

Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:

Carrière

Bedankt voor het evalueren van je stageplaats.