Oblique Strategies

“Oblique Strategies” is een eindopdracht van het eerstejaars-vak “Design Principles”.

In deze opdracht herwerkten de studenten de website van “Oblique Strategies” tot een nieuw responsief design.

Verder werd de navigatiestructuur onder handen genomen, en een biografie-luik toegevoegd.

Oblique Strategies - Best of Multec
Oblique Strategies - Best of Multec
Oblique Strategies - Best of Multec
Oblique Strategies - Best of Multec